Peer Support

Dunja GrisellJag heter Dunja och jag erbjuder peer support i form av stöd samt stödsamtal för personer i svåra livssituationer, kris och i återhämtning.

Jag stöttar även personer som lever med relationsvåld. Jag kan också ge stöd till anhöriga samt följa med peers på besök i vård eller hos myndigheter.

Jag är utbildad peer supporter i IPS-modellen och jag har många års erfarenhet av att stötta människor i kris och i återhämtning.

Jag har egen erfarenhet av relationsvåld, vårdtrauman/psykiatrin, eftervåld men också av läkning och återhämtning. Jag är också delaktig i skapandet av ett nordiskt peer support-nätverk (IPS) och jobbar både på gräsrotsnivå med aktivism och professionellt.

Jag arbetar förutom med peer support även som doula och utbildar mig till samtalsterapeut i ACT-metoden. Jag arbetar traumamedvetet och erbjuder peer support i Stockholm, men jag erbjuder även videosamtal.

Du är varmt välkommen att höra av dig för ett första kostnadsfritt rådgivande samtal.

painted leaves

Intentional Peer Support (IPS)

IPS-modellen (Intentional Peer Support) bygger på ömsesidighet och jämlikhet. Det läggs inom detta ramverk stor vikt vid att undvika maktrelationer, i stället ser man relationen som en möjlighet till att växa och lära tillsammans.

Som IPS-orienterad peer supporter undviker man det diagnostiska språket, då det finns olika sätt på vilka människor vill definiera sitt eget lidande och sina svårigheter. Man låter alltså sina peers definiera sig själva och hur de tolkar omvärlden.

Detta ramverk blir därmed inkluderande av allas olika erfarenheter. Istället för att fokusera på diagnos, symtom och funktionsnedsättning öppnar man upp för andra samtal, samtal om hela personen, om känslor, om vem du är och vad du har med dig.

Detta skiljer sig från synsättet som många organisationer och sjukvården har i dag, då de ofta utgår från det diagnostiska ramverket, där fokus i första hand läggs på dina problem och vad det är som är fel på dig.

”As peer support in mental health proliferates, we must be mindful of our intention: social change. It is not about developing more effective services, but rather about creating dialogues that have influence on all of our understandings, conversations, and relationships.”

Shery Mead, grundare av Intentional Peer Support (IPS)

Hjälp mig att bygga ett peer support-community i Sverige

Om du tycker att jag gör ett viktigt arbete och om du vill stötta mig i att skapa ett peer support-community så finns det möjlighet att bli sponsor och följa mig på Patreon. Ju fler sponsorer jag har desto mer ideellt arbete kan jag göra.

Om du har frågor eller är intresserad av stöd

Fyll i kontaktformuläret nedan eller maila mig på dunja.grisell@gmail.com

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.